Administrar servidors dedicats per posicionar pàgines, i hosting de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Boi de Llobregat.

El grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen fonamentalment empreses, i professionals, als que interessa disposar d’un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues. Però en tractar-se d’entitats d’altres sectors, no els hi resulta interessant, ni còmode incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà l’entitat.

En aquestes àrees, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei únicament d’instal·lació i que llavors el client es faci e les actualitzacions posterior al moment de l’entrega. Podent en tot cas disposar del nostre suport en cas de necessitar-lo. I també ens podem encarregar del manteniment dels servidors dedicats, en cas que el client ho necessiti. Per acabar ens podem encarregar de l’atenció i el suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre una i altra opció són força diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Però, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


VPS dedicats administrats a Sant Boi de Llobregat:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Boi de Llobregat:

Allotjament de pàgines web a Sant Boi de Llobregat:

Addicionamement als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting de pàgines, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Boi de Llobregat:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Boi de Llobregat:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Boi de Llobregat:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Boi de Llobregat:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?