Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Sant Boi de Lluçanès i professionals de serveis d’Internet; pàgines de Sant Boi de Lluçanès

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses organitzacions, i professionals que ofereixen alguns serveis a clients, pels que els és interessant les tasques de hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per millorar la qualitat del servei, o bé l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors dedicats. Ens podem cuidar de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot estar interessat únicament en que se li instal·li el software, i sol·licitar suport tècnic puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client pot voler que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final com si es tractés del nostre client.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

A cada empresa se li prepara el servidor dedicats en funció de les seves necessitats. Per aquest motiu no disposem d’una configuració tipus. Però sí que podem descriure l’operativa de configuració habitual dels servidors administrats que administra ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin alguns problemes, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un sobrevingut molt freqüent, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions d’última hora no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves prestacions sobre la marxa. Algunes es voldran incorporar al servidor dedicat. També és possible que en aquest punt en que tot està validat, es descobreixi que falta algun programa. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació del servidor.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Boi de Lluçanès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Boi de Lluçanès:

Allotjament de pàgines web a Sant Boi de Lluçanès:

A més dels serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Boi de Lluçanès:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Boi de Lluçanès:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Boi de Lluçanès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Boi de Lluçanès:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?