Servei de gestió de servidors VPS per posicionar pàgines, i allotjament de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Celoni.

El grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen principalment entitats, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues online. Però en tractar-se d’empreses no fan feines relacionades, no els hi resulta eficient, ni funcional incorporar una persona per administrar-lo. Resultant ser la solució més òptima subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà l’empresa.

En el relatiu a servidors dedicats, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà i que llavors el client es faci càrrec el manteniment posterior al moment de l’entrega. Podent en tot cas disposar del nostre suport en cas de necessitar-lo. Naturalment també ens podem cuidar de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho necessiti. Finalment ens podem cuidar de l’atenció tècnica i del suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors VPS que es preparen pels nostres clients, es configuren en funció del client, de manera que, en projectes petits, es pot utilitzar un servidor més reduït, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Els VPS que administrem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats del client. I per aquest motiu, no disposem d’una configuració de de maquinari tipus.


Instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin problemes, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un incident habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor dedicat.


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Celoni:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Celoni:

Allotjament de pàgines web a Sant Celoni:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per gestionar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Celoni:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d’un sol espai. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Celoni:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Celoni:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Celoni:

Per aquells clients que necessiten allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?