Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Sant Climent de Llobregat i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de Sant Climent de Llobregat

El grup d’usuaris de VPS, el formen fonamentalment entitats, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se de societats que es dediquen a feines molt diferents, no els resulta eficient, ni còmode incorporar una persona per fer-se’n càrrec. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del VPS de l’empresa.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, és molt elàstic. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions al client, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de l’entitat.

Per aquests motius, les característiques entre les diferents opcions són força diferents. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Els virtuals que administrem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats del client. Per tant, no disposem d’una configuració de prestacions estàndard.


Configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin alguns problemes, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de la societat i s’ha posat en producció, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor virtual.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Climent de Llobregat:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Climent de Llobregat:

Allotjament de pàgines web a Sant Climent de Llobregat:

Complementàriament als serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Climent de Llobregat:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Climent de Llobregat:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Climent de Llobregat:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Climent de Llobregat:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?