Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Sant Cugat del Vallès i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de Sant Cugat del Vallès

El grup d’usuaris de VPS, l’integren principalment empreses, i professionals, als quals els cal tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues. Però en tractar-se d’entitats d’altres sectors, no els resulta pràctic, ni còmode incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la millor estratègia subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’empresa.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Ens podem encarregar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot estar interessat només en que se li instal·li la programació, i sol·licitar assistència tècnica quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final igual que si fos el nostre client directe.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors dedicats que es preparen pels nostres usuaris, es configuren en funció del projecte, de manera que, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor amb menys recursos, i si té unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

El que sí que podem facilitar informació sobre la manera de funcionar en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors VPS.


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor sistema:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la comprovació del bon funcionament dels serveis, procedim a la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per tal d’identificar-les totes, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor virtual, que utilitzen habitualment.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de la societat i s’ha posat en marxa, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Cugat del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Cugat del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Sant Cugat del Vallès:

Complementàriament als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis . tots els allotjaments inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Sant Cugat del Vallès:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Cugat del Vallès:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Cugat del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga virtual , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Cugat del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?