Servei d’administració de servidors dedicats per millorar el SEO de botigues virtuals d’empreses, i professionals d’Internet de Sant Esteve de Palautordera

Tant per entitats a les que els cal preparar el seu propi servidor dedicat administrat per disposar de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquells professionals que es dediquen a serveis relacionats amb el núvol, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, per aquestes tasques. A ServeisTic oferim els serveis de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Oferim solució a diverses necessitats en servidors VPS. Ens podem fer càrrec de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot voler només que se li instal·li el software, i requerir assistència tècnica puntualment. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari com si fos el nostre client.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres usuaris, en cada cas es configuren en funció de les necessitats del projecte. Per aquest motiu, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un sistema més reduït, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

Els servidors dedicats que administrem per als nostres clients, es configuren en funció de les necessitats de cada projecte. Per tant, no disposem d’una configuració de de maquinari estàndard.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la comprovació del bon funcionament dels serveis, procedim a la migració d’arxius cap al nou servidor dedicat. En fer la migració de dades poden sorgir sorpreses de tot tipus. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el software del servidor dedicat, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Esteve de Palautordera:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Esteve de Palautordera:

Allotjament de pàgines web a Sant Esteve de Palautordera:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina web o botiga per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Esteve de Palautordera:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Esteve de Palautordera:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Esteve de Palautordera:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Esteve de Palautordera:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?