Servei de gestió de servidors VPS per millorar el SEO de botigues on-line d’empreses, i professionals d’Internet de Sant Esteve Sesrovires

Les empreses que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten adaptacions, o bé més seguretat per les seves dades. Però utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que es dediquen a oferir serveis vinculats amb a altres empreses, i necessiten un hosting extern amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que possiblement és clau en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, econòmicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

En el relatiu a servidors dedicats, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei clau en mà i que llavors l’usuari es faci e les actualitzacions des del moment de l’entrega. Podent en tot cas disposar del nostre servei per resoldre incidències. Naturalment també ens podem responsabilitzar de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho vulgui així. Per acabar també ens podem responsabilitzar de l’atenció i el suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors dedicats que es preparen pels nostres clients, en cada cas depenen de les necessitats del projecte, de manera que, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema amb menys recursos, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

Els virtuals que administrem per als nostres clients, es configuren en funció de les necessitats del client. I per aquest motiu, no disposem d’una configuració de de maquinari tipus.


Instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè endarrereix tot el procés. El següent després de les proves, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor administrat.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Esteve Sesrovires:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Esteve Sesrovires:

Allotjament de pàgines web a Sant Esteve Sesrovires:

Addicionamement als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de de dominis i pàgines web, que semple incorporen un backoffice per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Esteve Sesrovires:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Esteve Sesrovires:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Esteve Sesrovires:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Esteve Sesrovires:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?