Administrar servidors VPS per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de Sant Feliu de Codines

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten espai, o un nivell més gran de seguretat per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les empreses o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i els cal un hosting subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que possiblement és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, econòmicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

En el relatiu a servidors dedicats, a ServeisTic podem donar el servei únicament d’instal·lació per tal que l’usuari es cuidi de l’administració des del moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment disposar del nostre servei per resoldre incidències. I també ens podem encarregar de l’administració dels servidors dedicats, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar també ens podem cuidar de l’atenció tècnica i el suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors dedicats que es preparen pels nostres clients, depenen de les necessitats del projecte, de manera que, en projectes petits, es pot utilitzar un servidor amb menys recursos, i si té unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Els servidors administrats, es preparen per cada empresa en funció de les seves necessitats. Per aquest motiu no disposem d’un “equip” estàndard. Tot i això sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors administrats que administra ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un incident habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, perquè endarrereix tot el procés. El següent després de verificar que tot funciona correctament, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de la societat i s’ha posat en producció, el client vulgui incorporar nous serveis, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor dedicat.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu de Codines:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Feliu de Codines:

Allotjament de pàgines web a Sant Feliu de Codines:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que semple incorporen àrea d’administració per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Feliu de Codines:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres des de la mateixa pàgina. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu de Codines:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu de Codines:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu de Codines:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?