Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Sant Feliu de Llobregat i professionals de serveis d’Internet; botigues online de Sant Feliu de Llobregat

Tant per organitzacions que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat administrat per disposar de la confidencialitat, seguretat, autonomia i disponibilitat que requereix la seva informació. Com també per aquelles empreses que es dediquen a serveis relacionats amb cloud, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem cuidar dels treballs d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i entregar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració al client, que en qualsevol cas ens podrà contactar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de la companyia.

Per aquests motius, les característiques entre les diferents opcions són força diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Els VPS que preparem per als nostres clients, depenen de les necessitats del client. Per tant, no disposem d’una configuració de de maquinari estàndard.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin alguns imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un sobrevingut habitual, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor VPS. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions d’última hora resulten força habituals, perquè aquest tipus d’incorporacions comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves funcionalitats sobre la marxa. Algunes d’aquestes modificacions es voldran incorporar al servidor virtual. També és possible que en aquest punt en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun programa. Es poden fer tots aquests canvis, però el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació de l’equip.


Servidors dedicats administrats a Sant Feliu de Llobregat:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Feliu de Llobregat:

Allotjament de pàgines web a Sant Feliu de Llobregat:

Addicionamement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic disposem de plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest extra es basa en aplicar algunes personalitzacions al seu pla d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Feliu de Llobregat:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu de Llobregat:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu de Llobregat:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines i botigues on-line. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu de Llobregat:

Si l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?