Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Sant Feliu Sasserra i professionals de serveis d’Internet; botigues on-line de Sant Feliu Sasserra

Les empreses que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de espai, o bé més privadesa per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les organitzacions o professionals, que es dediquen a oferir serveis vinculats amb a altres empreses, i els cal un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que ofereixen als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que algunes vegades és important en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, estratègicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec de’instal·lar el servidor, i entregar tots els accessos i configuracions a l’empresa, que en qualsevol moment ens podrà sol·ilicitar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de la companyia.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació respecte a operativa en els serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors VPS.


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el programari. És molt possible que en aquest punt es destapin imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent en acabar verificar que tot funciona correctament, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu Sasserra:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Feliu Sasserra:

Allotjament de pàgines web a Sant Feliu Sasserra:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets d’allotjament, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un extra molt interessant, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Feliu Sasserra:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Feliu Sasserra:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Feliu Sasserra:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Feliu Sasserra:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?