Servei d’administració de servidors dedicats per SEO, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Fost de Campsentelles.

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de adaptacions, o un nivell més gran de seguretat per les seves dades. I també utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i els cal un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar alguna part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que possiblement és rellevant en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, estratègicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de l’entitat.

Les característiques de maquinari dels servidors VPS que preparem pels nostres usuaris, depenen de les necessitats del client, de manera que, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor més reduït, i si té unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

A cada empresa se li prepara el servidor virtuals a mida. I no existeix una configuració tipus. Tot i això sí que podem descriure el procés de configuració habitual dels servidors VPS que administra ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un problema molt freqüent, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Fost de Campsentelles:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Fost de Campsentelles:

Allotjament de pàgines web a Sant Fost de Campsentelles:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Fost de Campsentelles:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Fost de Campsentelles:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els plugins i la programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Fost de Campsentelles:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament tant de pàgines web com de botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Fost de Campsentelles:

Pensant en els clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?