Servei de gestió de servidors dedicats per posicionar botigues online, i allotjament de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Joan Despí.

Les entitats que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten recursos, o un nivell més gran de seguretat per les seves dades. Però utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que es dediquen a oferir serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i necessiten un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que gestionen per als seus clients. Per norma es sol tractar d’una part del servei que algunes vegades és important en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, estratègicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer la instal·lació del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de l’empresa.

Les característiques de hardware dels servidors dedicats que es posen a disposició dels nostres usuaris, depenen del projecte. Per tant, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un servidor més petit, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

Tot i això, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Un cop els serveis han estat provats, i per acabar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per tal d’identificar el major nombre d’incidències possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el software del servidor virtual, que utilitzen habitualment.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Joan Despí:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Joan Despí:

Allotjament de pàgines web a Sant Joan Despí:

A més dels serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de dominis, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Joan Despí:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Joan Despí:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Joan Despí:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Joan Despí:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?