Servei de gestió de servidors VPS per posicionar pàgines web, i hosting de botigues on-line i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Julià de Vilatorta.

Les empreses que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè necessiten més recursos, o un nivell més gran de seguretat per les seves dades. Però utilitzen VPS administrats les entitats o professionals, que ofereixen serveis relacionats d’alguna manera amb el núvol a altres empreses, i els cal un hosting subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis que gestionen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que tot i que algunes vegades és clau en el conjunt de les tasques i serveis que s’efectuen, econòmicament, resulta més interessant per les entitats que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer’instal·lar el servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració a l’empresa, podent contactar-nos per realitzar tasques puntuals al seu equip, fins responsabilitzar-nos de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la companyia.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Els virtuals que administrem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats de cada projecte. Per tant, no existeix una configuració de de maquinari tipus.


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el programari. És molt possible que en aquest punt sorgeixin alguns imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un imprevist habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que endarrereix tot el procés. El següent després de verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de la societat i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Julià de Vilatorta:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Julià de Vilatorta:

Allotjament de pàgines web a Sant Julià de Vilatorta:

Com a complement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . tots els allotjaments inclouen un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Sant Julià de Vilatorta:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Julià de Vilatorta:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Julià de Vilatorta:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Julià de Vilatorta:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?