Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Sant Just Desvern i professionals de serveis d’Internet; pàgines de Sant Just Desvern

Tant per professionals que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat per gaudir de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquells professionals que ofereixen serveis relacionats amb cloud, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no els surt a compte, formar una persona, per dedicar-se a administrar d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic ens podem cuidar dels treballs de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer’instal·lar el servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades de configuració al client, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins fer-nos càrrec de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de la companyia.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors VPS que posem a disposició dels nostres clients, en cada cas depenen de les necessitats del client. Per aquest motiu, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema més reduït, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

De tota manera, sí que podem facilitar un detall del procés i les característiques principals de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin imprevistos, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un imprevist habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de la societat i s’ha posat en producció, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor administrat.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Just Desvern:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Just Desvern:

Allotjament de pàgines web a Sant Just Desvern:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els plans de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement es basa en adaptar el seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Just Desvern:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Just Desvern:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Just Desvern:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga online. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Just Desvern:

Quan l’usuari necessita allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?