Servei d’administració de servidors VPS per millorar el SEO de pàgines d’empreses, i professionals d’Internet de Sant Llorenç Savall

El grup d’usuaris de VPS, l’integren fonamentalment societats, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues virtuals. Però en tractar-se d’entitats no fan feines relacionades, no els hi resulta eficient, ni còmode incorporar una persona per fer-se’n càrrec. Resultant ser la solució més òptima subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà l’entitat.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques a l’empresa, que en qualsevol moment ens podrà contactar per realitzar tasques puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la companyia.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

Tot i això, sí que podem detallar el procés i les característiques principals de la configuració i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor sistema:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin problemes, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un imprevist habitual, cal fer els possibles per evitarque passi, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de verificar que tot funciona correctament, és començar la migració de dades, i que alguns usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor VPS.


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Llorenç Savall:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Llorenç Savall:

Allotjament de pàgines web a Sant Llorenç Savall:

Addicionamement als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting de pàgines web, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Llorenç Savall:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Llorenç Savall:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Llorenç Savall:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Llorenç Savall:

Per aquells clients als que els cal allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?