Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Sant Martí de Tous i professionals de serveis d’Internet; projectes d’Internet de Sant Martí de Tous

Tant per professionals a les que els cal tenir el seu servidor dedicat per disposar de la confidencialitat, seguretat, autonomia i disponibilitat que els cal per tractar la seva informació. Com també per aquelles organitzacions que es dediquen a serveis relacionats amb el núvol, i que necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS però no poden, formar una persona, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem cuidar dels treballs d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

En aquestes àrees, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà per tal que el client es faci càrrec el manteniment posterior al moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment sol·licitar el nostre servei per resoldre incidències. I també ens podem fer càrrec de l’administració dels servidors dedicats, en cas que el client ho necessiti. Finalment també ens podem cuidar de l’atenció i del suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

Les característiques de maquinari dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres clients, en cada cas es configuren en funció de les necessitats del client. Per tant, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema amb menys recursos, i si té unes necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Els virtuals que posem a disposició per als nostres clients, es configuren en funció de les necessitats del client. Per tant, no existeix una configuració de de maquinari estàndard.


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt possible que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus d’incorporacions impliquen tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes d’aquestes modificacions s’incorporaran al servidor administrat. També és possible que en aquest moment en que tot està validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun programa. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació de l’equip.


Servidors dedicats administrats a Sant Martí de Tous:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Martí de Tous:

Allotjament de pàgines web a Sant Martí de Tous:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es detallen als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Martí de Tous:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Martí de Tous:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir plugins i programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Martí de Tous:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Martí de Tous:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines web amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?