Servei de gestió de servidors VPS per SEO, i allotjament de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Mateu de Bages.

El públic de VPS, l’integren principalment entitats, i professionals, als quals els cal tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se d’entitats d’altres sectors, no els resulta adequat, ni funcional incorporar una persona per administrar-lo. Resultant ser la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’entitat.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors dedicats. Ens podem fer càrrec de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot voler únicament que se li instal·li la programació, i requerir assistència tècnica quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client pot voler que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si es tractés del nostre client directe.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre les diferents opcions són força diferents. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

A cada societat se li prepara el servidor virtuals atenent al nivell d’exigència. Per aquest motiu no disposem d’un “equip” estàndard. Tot i això sí que podem detallar l’operativa de configuració habitual dels servidors administrats que administra ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el programari. És molt freqüent que en aquest punt es destapin imprevistos, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un problema habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de verificar que tot funciona correctament, és iniciar la migració de dades, i que usuaris comencin a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en producció, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor administrat.


VPS dedicats administrats a Sant Mateu de Bages:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Mateu de Bages:

Allotjament de pàgines web a Sant Mateu de Bages:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els plans d’hospedatge, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Sant Mateu de Bages:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Mateu de Bages:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Mateu de Bages:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Mateu de Bages:

Per aquells clients als que els cal allotjament per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?