Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament als cercadors, per empreses de Sant Quirze de Besora i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de Sant Quirze de Besora

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses empreses, i professionals dedicats a serveis a clients, pels que els val la pena realitzar-los l’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé potenciar el suport al client, i guanyar uns diners sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot voler únicament que se li instal·li la programació, i requerir suport tècnic quan li calgui. En altres casos, el client pot voler que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, atenent l’usuari com si es tractés del nostre client directe.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

El que sí que podem facilitar informació respecte a operativa en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un incident molt freqüent, cal fer els possibles per evitarque passi, perquè endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat verificar que tot funciona correctament, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És força freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de la societat i s’ha posat en marxa, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor VPS.


Servidors dedicats administrats a Sant Quirze de Besora:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Quirze de Besora:

Allotjament de pàgines web a Sant Quirze de Besora:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que semple incorporen àrea d’administració per gestionar els serveis . En tots els hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Quirze de Besora:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Quirze de Besora:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Quirze de Besora:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Quirze de Besora:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?