Gestió de servidors VPS per posicionar pàgines, i hosting de pàgines i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Sant Quirze del Vallès.

Entre els clients tipus que son usuaries dels serveis d’administració de servidors i VPS, diverses empreses, així com professionals que ofereixen alguns serveis a clients, pels que els val la pena fer-se càrrec de el hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé potenciar l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec de la instal·lació del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins fer-nos càrrec de la posada en funcionament, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de la societat.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors VPS que preparem pels nostres usuaris, en cada cas es configuren en funció de les necessitats del projecte, de manera que, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un sistema més reduït, i en cas que tingui unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

Els servidors dedicats que preparem per als nostres usuaris, es configuren en funció de les necessitats del client. I per aquest motiu, no existeix una configuració de de maquinari tipus.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Fer el seguiment de del VPS durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar les dades i el software. És molt possible que en aquest punt sorgeixin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i s’ha descobert en la fase de proves. Tot i que és un problema molt freqüent, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent després de verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen com cal. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Quirze del Vallès:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Quirze del Vallès:

Allotjament de pàgines web a Sant Quirze del Vallès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, tots ells inclouen una àrea privada per administrar els serveis contractats. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Sant Quirze del Vallès:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Quirze del Vallès:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Quirze del Vallès:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Quirze del Vallès:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?