Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Sant Salvador de Guardiola i professionals de serveis d’Internet; pàgines de Sant Salvador de Guardiola

Tant per empreses a les que els cal tenir el seu servidor dedicat administrat per gaudir de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que necessiten per la seva informació. Com també per aquells professionals que ofereixen serveis relacionats amb cloud, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, tenir una persona formada, per dedicar-se a l’administració d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic ens podem ocupar dels treballs d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Oferim solució a diverses necessitats en servidors dedicats. Habitualment ens cuidar de la instal·lació i el mateniment, però en alguns casos el client pot voler únicament que se li instal·li el software, i sol·licitar assistència tècnica puntualment. En altres casos, el client pot voler que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si fos el nostre client.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres usuaris, depenen de les necessitats del projecte. Per tant, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un servidor més reduït, i en cas que tingui necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

A cada empresa se li prepara el servidor dedicats atenent al nivell d’exigència. I no existeix un “equip” estàndard. Però sí que podem detallar l’operativa de preparació habitual dels servidors administrats que ofereix ServeisTic:


Instal·lació de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor virtual funcionen adequadament:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Un cop els serveis han estat provats, i per finalitzar la comprovació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir incidències de tot tipus. Per identificar les màximes incidències possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el programari del servidor dedicat, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part del client i s’ha posat en producció, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor dedicat.


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Salvador de Guardiola:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Salvador de Guardiola:

Allotjament de pàgines web a Sant Salvador de Guardiola:

Addicionamement als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic disposem de plans de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen un panell de control per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per fer-la més segura i millorar-ne el SEO. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Sant Salvador de Guardiola:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des d’un sol espai. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Salvador de Guardiola:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Salvador de Guardiola:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament tant de web com de botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Salvador de Guardiola:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?