Servei d’administració de servidors dedicats per millorar el SEO de pàgines web d’empreses, i professionals d’Internet de Sant Vicenç de Torelló

Entre els clients tipus que contracten els serveis d’administració de servidors i VPS, diverses entitats, així com professionals que ofereixen serveis a clients, pels que els és interessant les tasques de hosting per completar altres serveis que ja els estan oferint, o bé per fidelitzar els clients. En aquests casos, per oferir un millor servei, o bé potenciar el suport al client, i guanyar uns diners sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a empreses especialitzades.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu servidor, fins responsabilitzar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com de treballadors de la companyia.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que posem a disposició dels nostres usuaris, en cada cas es configuren en funció de les necessitats del projecte, de manera que, en projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més reduït, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

Però, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de confirmar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor virtual.
Després de provar els serveis, i per acabar la comprovació de que tots els serveis funcionen correctament, procedim a la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per identificar-ne tantes com sigui possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor dedicat, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part del client i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, , el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en la contractació del servidor virtual.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Sant Vicenç de Torelló:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Sant Vicenç de Torelló:

Allotjament de pàgines web a Sant Vicenç de Torelló:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic tenim paquets d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es detallen a les pantalles d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Sant Vicenç de Torelló:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Vicenç de Torelló:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats es poden limitar a enviar spam des de la pàgina web afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Vicenç de Torelló:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Vicenç de Torelló:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?