Servei d’administració de servidors dedicats per SEO, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Santa Eulàlia de Riuprimer.

El grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen fonamentalment entitats, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se d’empreses d’altres sectors, no els resulta pràctic, ni funcional incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del VPS de l’entitat.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fere la posada en marxa del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, que en qualsevol moment ens podrà sol·ilicitar per qualsevol tipus de treballs puntuals al seu equip, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. En cas que ens haguem de fer càrrec de l’administració, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la societat.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

A cada empresa se li prepara el servidor administrats a mida. I no existeix un “equip” estàndard. Tot i això sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors administrats que ofereix ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el software. És molt possible que en aquest punt es destapin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un problema habitual, és prioritari fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Allotjament de pàgines web a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Com a complement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a les caracteristiques del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites als espais d’hospedatge de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Eulàlia de Riuprimer:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Eulàlia de Riuprimer:

Per aquells clients que necessiten allotjament per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?