Servei d’administració de servidors dedicats i VPS per millorar el SEO de botigues on-line d’empreses, i professionals d’Internet de Santa Maria de Palautordera

Tant per entitats que necessiten tenir el seu servidor dedicat administrat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, llibertat i disponibilitat que requereix la seva informació. Com per aquells professionals que ofereixen serveis relacionats amb cloud, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, per dedicar-se a administrar d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic oferim els serveis d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

El que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec dee la posada en marxa del servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, podent contactar-nos per realitzar treballs puntuals al seu servidor, fins responsabilitzar-nos de la instal·lació, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients, com d’empleats de l’empresa.

Les característiques de maquinari dels servidors dedicats que es preparen pels nostres usuaris, depenen del client, de manera que, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un servidor amb menys recursos, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Els VPS que preparem per als nostres usuaris, depenen de les necessitats de cada projecte. Per tant, no disposem d’una configuració de prestacions estàndard.


Instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de verificar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un problema molt freqüent, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que endarrereix tot el procés. El següent en acabar verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Maria de Palautordera:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Santa Maria de Palautordera:

Allotjament de pàgines web a Santa Maria de Palautordera:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Santa Maria de Palautordera:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Maria de Palautordera:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Maria de Palautordera:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Maria de Palautordera:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?