Gestió de servidors dedicats i VPS per SEO, i hosting de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Seva.

El grup d’usuaris de VPS, l’integren fonamentalment entitats, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues. Però en tractar-se d’empreses no fan feines relacionades, no els resulta interessant, ni còmode incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat que utilitzarà l’empresa.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic en aquest àmbit, és molt elàstic. Des d’únicament fer’instal·lar el servidor, i facilitar usuaris, contrassenyes i altres dades tècniques al client, podent contactar-nos per qualsevol tipus de tasques puntuals al seu servidor, fins responsabilitzar-nos de la posada en funcionament, i posteriorment del’administració. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de l’atenció a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com de treballadors de l’entitat.

Les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres clients, es configuren en funció de les necessitats del projecte. Per aquest motiu, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència , es pot utilitzar un sistema més reduït, i si té necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

Tot i això, el que sí que podem donar és informació sobre operativa en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors VPS.


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor virtual.
Després de provar els serveis, i ja per finalitzar la comprovació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor virtual. En fer la migració de dades poden sorgir incidències de tot tipus. Per tal d’identificar el major nombre d’incidències possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor VPN, que han d’utilitzar.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de l’empresa i s’ha posat en producció, el client s’adoni de que li falta alguna cosa que no consta enlloc, ni ha indicat prèviament (per aquest motiu preferim que totes les modificacions s’envïn per e-mail), independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari per aplicar aquesta modificacióes restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor administrat.


VPS dedicats administrats a Seva:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Seva:

Allotjament de pàgines web a Seva:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Seva:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Seva:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Seva:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Seva:

Hi ha clients que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?