Servei d’administració de servidors dedicats i VPS per posicionament de botigues online d’empreses, i professionals d’Internet de Súria

Tant per professionals a les que els cal tenir el seu propi servidor dedicat administrat per gaudir de la privadesa, seguretat, llibertat i disponibilitat que necessiten per la seva informació. Com per aquelles entitats que es dediquen a serveis relacionats amb el núvol, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, formar una persona, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic ens podem fer càrrec de les tasques de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors VPS. Ens podem cuidar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot voler només que se li instal·li el software, i sol·licitar assistència tècnica puntualment. En altres casos, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servei. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final com si es tractés del nostre client.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Però, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres utilitats:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor virtual durant el període inicial de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Traslladar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el programari. És molt possible que en aquest punt sorgeixin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un imprevist habitual, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, degut a que fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor dedicat. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui actual, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al nou servidor són els que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que a més funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per això es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part de l’empresa i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de de suport tècnic incloses en el servidor VPS.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Súria:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Súria:

Allotjament de pàgines web a Súria:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos plans d’allotjament de web, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Súria:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres des de la mateixa pàgina. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Súria:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Súria:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Súria:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

× +info?