Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Tagamanent i professionals de serveis d’Internet; pàgines web de Tagamanent

El públic de VPS, l’integren fonamentalment empreses, i professionals, als que interessa disposar d’un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues online. Però en tractar-se d’empreses que es dediquen a feines molt diferents, no els resulta eficient, ni operatiu incorporar una persona per administrar-lo. Resultant ser la millor opció subcontractar l’administració del servidor dedicat de l’empresa.

El servei que s’ofereix des de ServeisTic, respon a totes les possibilitats. Des d’únicament fer-nos càrrec de’instal·lar el servidor, i facilitar tots els accessos i configuracions a l’empresa, podent contactar-nos per qualsevol tipus de tasques puntuals al seu servidor, fins cuidar-nos de la instal·lació, i posteriorment del manteniment. Si ens fem càrrec del manteniment, també ens podem responsabilitzar de donar suport a l’usuari final, tant si es tracta de clients externs, com d’empleats de la societat.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que preparem pels nostres clients, en cada cas depenen del client. Per aquest motiu, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor més reduït, i si té unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

Tot i això, sí que podem detallar el procés i les característiques principals de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor administrat per ServeisTic:


Procés d’instal·lació de servidors dedicats:

1. S.O. i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques de configuració:
IP’s, plans de hosting, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor virtual.
Després de provar els serveis, i ja per acabar la comprovació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració de dades cap al nou servidor VPN. En fer la migració de dades poden sorgir entrebancs de tot tipus. Per tal d’identificar les màximes incidències possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el software del servidor VPN, que han d’utilitzar.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions d’última hora no són estranyes en aquesta mena de serveis, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves prestacions en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor VPS. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun software. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, però el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació del servidor.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Tagamanent:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Tagamanent:

Allotjament de pàgines web a Tagamanent:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de web, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Tagamanent:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des de la mateixa pàgina. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Tagamanent:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Tagamanent:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Tagamanent:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?