Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Terrassa i professionals de serveis d’Internet; botigues online de Terrassa

Entre els clients tipus que utilitzen els serveis d’administració de servidors i VPS, algunes empreses, i professionals dedicats a alguns serveis a clients, pels que els és interessant donar el servei de hosting , per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per millorar la qualitat del servei, o bé potenciar l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense que hi hagi massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

En aquestes àrees, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei clau en mà per tal que l’usuari es faci càrrec e les actualitzacions des del moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment disposar del nostre servei en cas de necessitar-lo. I també ens podem responsabilitzar de l’administració dels servidors dedicats, en cas que el client ho necessiti. Finalment també ens podem fer càrrec de l’atenció i del suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

Pel que fa a les característiques de maquinari dels servidors VPS que es preparen pels nostres usuaris, es configuren en funció del projecte, de manera que, en projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un servidor més petit, i en cas que tingui necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més nuclis, ram….

A cada empresa se li prepara el servidor VPS atenent al nivell d’exigència. I no existeix una configuració tipus. Tot i això sí que podem detallar el procés de preparació habitual dels servidors VPS que administra ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del servidor virtual funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment de migrar fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt sorgeixin incidències, com que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat pel client, i s’ha descobert en començar les proves. Tot i que és un sobrevingut molt freqüent, és prioritari fer els possibles per evitarque passi, perquè fa que tota la migració s’endarrereixi. El següent quan s’han acabat verificar que tot funciona com s’esperava, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i, que els programes que hi ha al servidor són els que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus d’incorporacions impliquen tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor VPS. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que hi ha una incidència amb algun software. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, però el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació del servidor.


Servidors dedicats administrats a Terrassa:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Terrassa:

Allotjament de pàgines web a Terrassa:

A més dels serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de plans d’allotjament per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen un backoffice per gestionar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Registrar dominis a Terrassa:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Terrassa:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Terrassa:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Terrassa:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?