Servei de gestió de servidors dedicats i VPS per posicionar botigues virtuals, i hosting de botigues online i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Tona.

El públic de VPS, el formen fonamentalment societats, i professionals, que necessiten tenir un servidor VPS en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues virtuals. Però en tractar-se de societats d’altres sectors, no els hi resulta eficient, ni còmode incorporar una persona per fer-se’n càrrec. Resultant ser la millor opció subcontractar l’administració del VPS que utilitzarà l’empresa.

En el relatiu a servidors dedicats, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà per tal que l’usuari es faci e les actualitzacions des del moment de l’entrega. Podent en tot cas sol·licitar el nostre servei per resoldre incidències. Naturalment també ens podem fer càrrec de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho prefereixi. Finalment ens podem cuidar de l’atenció tècnica i del suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors dedicats que es preparen pels nostres clients, en cada cas depenen del projecte, de manera que, en projectes petits, es pot utilitzar un servidor més petit, i si té unes necessitats més exigents, se li hauran d’incorporar més recursos.

De tota manera, sí que podem facilitar un detall del procés i els aspectes més destacats de l‘activació i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuracions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Fer el seguiment de l’equip durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora optimitzar processos.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor dedicat.
Després de provar els serveis, i per acabar la comprovació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor VPN. En fer la migració de dades poden sorgir incidències de tot tipus. Per tal d’identificar-les totes, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor VPN, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions d’última hora no són estranyes en aquesttipus de serveis, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves prestacions en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor administrat. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun software. Es poden fer tots aquests canvis, però el temps que requereixin es restarà de la bossa d’hores inclosa en la contractació de l’equip.


VPS dedicats administrats a Tona:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Tona:

Allotjament de pàgines web a Tona:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades als espais d’allotjament de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Tona:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Tona:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Tona:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Tona:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?