Servei d’administració de servidors dedicats per posicionar pàgines, i allotjament de botigues virtuals i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Vacarisses.

Les organitzacions que contracten servidors VPS dedicats, ho fan perquè els cal disposar de adaptacions, o bé més seguretat per les seves dades. Però utilitzen VPS administrats les empreses o professionals, que ofereixen serveis vinculats amb a altres empreses, i els cal un allotjament subcontractat amb capacitat i privacitat per allotjar part dels serveis dels quals es responsabilitzen per als seus clients. Habitualment aquesta és una part del servei que tot i que algunes vegades és important en el conjunt de les tasques i serveis que realitzen pel client, econòmicament, resulta més interessant per les empreses que l’ofereixen externalitzar aquest servei.

En aquestes àrees, a ServeisTic podem donar el servei únicament d’instal·lació i que llavors el client es faci càrrec e les actualitzacions des del moment de l’entrega. Podent en tot cas sol·licitar el nostre suport per resoldre incidències. Naturalment també ens podem responsabilitzar de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho necessiti. Per acabar ens podem fer càrrec de l’atenció tècnica i el suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Pel que fa a les característiques de hardware dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres usuaris, en cada cas depenen de les necessitats del projecte. Per aquest motiu, si es tracta de projectes petits, es pot utilitzar un sistema més petit, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més recursos.

Els servidors dedicats que administrem per als nostres clients, depenen de les necessitats de cada projecte. Per tant, no existeix una configuració de de maquinari estàndard.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques de configuració:
IP’s, plans d’allotjament, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per confirmar que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningu ho ha vist fins arribar al fase de proves. Tot i que és un imprevist habitual, cal fer els possibles per evitar-ho, degut a que endarrereix tot el procés. El següent després de verificar que tot funciona correctament, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor dedicat. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i més important encara, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que els usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les adaptacions finals resulten força habituals, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que es trobin noves funcionalitats en el transcurs de la preparació. Algunes es voldran incorporar al servidor dedicat. També és possible que en aquest moment en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun programa. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, tot i que el temps es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació del servidor.


VPS dedicats administrats a Vacarisses:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vacarisses:

Allotjament de pàgines web a Vacarisses:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement rau en fer les adaptacions necessàries al seu pla de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Vacarisses:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vacarisses:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vacarisses:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vacarisses:

Per aquells clients als que els cal hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?