Administrar servidors VPS per posicionament de botigues online d’empreses, i professionals d’Internet de Vallgorguina

Entre els clients tipus que son usuaries dels serveis d’administració de servidors i VPS, diverses entitats, i professionals dedicats a serveis a clients, pels que els és interessant fer-se càrrec de l’allotjament per completar altres serveis que ja els estan oferint, i com a estratègia de fidelització. En aquests casos, per millorar la qualitat del servei, o bé l’atenció al client, i incrementar la xifra de negoci sense tenir massa feina ni preocupacions, habitualment també es subcontracta l’administració de servidors dedicats i VPS a professionals especialitzats.

Oferim solució a diverses necessitats en servidors dedicats. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot voler només que se li instal·li el software, i requerir suport tècnic puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari com si es tractés del nostre client.

A causa de les diferents necessitats que ens podem trobar, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que sense tenir en compte que els preus baixen constantment, no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

De tota manera sí que podem facilitar informació respecte a operativa en els serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Procés d’instal·lació de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Un cop els serveis han estat provats, i per finalitzar la comprovació de que tots els serveis funcionen correctament, procedim a la migració d’arxius cap al nou servidor dedicat. En fer la migració de dades poden sorgir sorpreses de tot tipus. Per identificar-les totes, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor virtual, que han d’utilitzar.

6. Feedback i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Servidors dedicats administrats a Vallgorguina:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vallgorguina:

Allotjament de pàgines web a Vallgorguina:

Complementàriament als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Vallgorguina:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallgorguina:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallgorguina:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vallgorguina:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?