Servei de hosting de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Vallirana i professionals de serveis d’Internet; botigues on-line de Vallirana

Tant per professionals que necessiten preparar el seu propi servidor dedicat per disposar de la privadesa, seguretat, autonomia i disponibilitat que requereix la seva informació. I també per aquelles organitzacions que ofereixen serveis relacionats amb Internet, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS però no els surt a compte, tenir una persona formada, dedicada a aquestes tasques. A ServeisTic oferim els serveis d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

En el relatiu a servidors VPS, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei únicament d’instal·lació per tal que l’usuari es cuidi del manteniment des del moment de l’entrega. Podent en tot cas disposar del nostre servei en cas de necessitar-lo. Naturalment també ens podem encarregar de l’administració dels servidors dedicats, en cas que el client ho vulgui així. Finalment ens podem fer càrrec de l’atenció i del suport a l’usuari final, com si es tractés d’un client propi.

Les característiques de hardware dels servidors VPS que es posen a disposició dels nostres clients, en cada cas depenen del client, de manera que, si es tracta de projectes de baix nivell d’exigència en el relatiu a recursos, es pot utilitzar un sistema amb menys recursos, i en cas que tingui necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Els servidors dedicats que administrem per als nostres clients, es configuren en funció de les necessitats de cada projecte. I per aquest motiu, no disposem d’una configuració de prestacions tipus.


Característiques de configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control En cas que s’hagi d’instal·lar.

2. Configuració de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Confirmar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor administrat.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de les dades i el software. És molt freqüent que en aquest punt es destapin incidències, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat facilitat per l’empresa, i ningú se n’ha adonat fins que s’han començat les proves. Tot i que és un sobrevingut freqüent, cal fer els possibles per evitar-ho, perquè endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat les proves, és començar la migració de dades, i que usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor VPS. D’aquesta manera es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les mateixes que hi havia anteriorment, i més important encara, que els programes que hi ha al nou servidor són els mateixos que hi havia a l’anterior, o els que han de ser. I que funcionen correctament. És freqüent que en aquest punt sorgeixi algun imprevist. Per aquest motiu es deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, el client li calgui alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

No és estrany que quan el nou servidor ja s’ha provat, acceptat per part del client i s’ha posat en marxa, el client vulgui incorporar nous serveis, independentment del moment en que això succeeixi, el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en la contractació del servidor dedicat.


Servidors dedicats administrats a Vallirana:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resolució d’incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vallirana:

Allotjament de pàgines web a Vallirana:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’hospedatge web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Vallirana:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallirana:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallirana:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga online. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vallirana:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?