Servei de gestió de servidors dedicats per posicionar pàgines web, i allotjament de botigues on-line i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Vallromanes.

El grup d’usuaris de servidors dedicats, el formen fonamentalment organitzacions, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se de societats no fan feines relacionades, no els hi resulta pràctic, ni operatiu incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la millor estratègia subcontractar l’administració del servidor dedicat de l’entitat.

Oferim solució a diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i l’administració, però en alguns casos el client pot voler només que se li instal·li el software, i requerir suport tècnic puntualment. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni el suport tècnic a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor VPS. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final igual que si fos el nostre client directe.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre una i altra opció són molt diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus d’equips.

Però, sí que podem detallar el procés i els aspectes més destacats de la posada en funcionament i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Configuració de servidors VPS:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuracions de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software de l’usuari, configurar actualitzacions …

4. Provar que tots els serveis del VPS funcionen adequadament:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen com s’espera, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou servidor:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Després de provar els serveis, i per acabar la verificació de que tots els serveis funcionen correctament, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor dedicat. En fer la migració de dades poden sorgir incidències de tot tipus. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor VPN, que han d’utilitzar.

6. Revisió i darreres adaptacions:
Resulta força habitual que un cop s’ha entregat el servidor, al client li calgui alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant aquest temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


VPS dedicats administrats a Vallromanes:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vallromanes:

Allotjament de pàgines web a Vallromanes:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades als espais d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Vallromanes:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallromanes:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallromanes:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic tant de pàgines web com de botigues virtuals. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vallromanes:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

× +info?