Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Vic i professionals de serveis d’Internet; botigues online de Vic

El grup d’usuaris de servidors dedicats, l’integren fonamentalment entitats, i professionals, als quals els cal tenir un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, tenir-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines o botigues virtuals. Però en tractar-se d’entitats no fan feines relacionades, no els resulta interessant, ni còmode incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la millor estratègia subcontractar l’administració del servidor dedicat de l’empresa.

Tenim respostes per diverses tipologies de necessitats en servidors dedicats. Habitualment ens encarregar de la instal·lació i l’administració, tot i que de vegades el client pot voler només que se li instal·li el software, i sol·licitar suport tècnic quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client pot voler que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final per tal d’oblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, tenim la solució per aquesta necessitat, atenent l’usuari igual que si es tractés del nostre client directe.

Per aquests motius, les diferències entre les opcions poden ser considerables. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i aplicable en el relatiu a preus de servidors dedicats i VPS tipus.

A cada empresa se li prepara el servidor VPS atenent al nivell d’exigència. Per aquest motiu no disposem d’una configuració tipus. Però sí que podem descriure l’operativa de preparació habitual dels servidors administrats que prepara ServeisTic:


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control si correspon.

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres tasques de configuració:
IP’s, plans de servei, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del servidor sistema:
Fer el seguiment de del servidor durant el període inicial després de l’activació dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per verificar que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor VPS.
Havent comprovat el correcte funcionament dels serveis, és el moment d’efectuar la migració de fitxers i el programari. És molt freqüent que en aquest punt es destapin alguns problemes, per exemple que s’hagin de migrar programes que no són al llistat inicial, i ho hem vist quan. Tot i que és un problema freqüent, cal fer els possibles per evitarque passi, degut a que endarrereix tot el procés. El següent quan s’han acabat verificar que tot funciona com s’esperava, és iniciar la migració de dades, i que alguns usuaris puguin començar a utilitzar el nou servidor virtual. Així es confirma que la informació sigui correcta, que les configuracions siguin les que han de ser, i, que els programes que hi ha al servidor són els mateixos que hi havia a l’antic, o els que han de ser. I que funcionen com cal. És força freqüent que en aquest moment sorgeixi algun imprevist. Precisament és per aquest motiu que deixa que alguns dels usuaris comencin a utilitzar el nou servidor.

6. Feedback i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Gestió de servidors dedicats i VPS a Vic:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vic:

Allotjament de pàgines web a Vic:

A més dels serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament , que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els plans de allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Registrar dominis a Vic:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vic:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vic:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vic:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:

× +info?