Administrar servidors dedicats i VPS per posicionament, i allotjament de pàgines web i projectes d’Internet, d’empreses i professionals de Viladecans.

Tant per professionals que necessiten tenir el seu servidor dedicat administrat per gaudir de la confidencialitat, seguretat, llibertat i disponibilitat que requereix la seva informació. Com per aquelles entitats que ofereixen serveis relacionats amb el núvol, i necessiten disposar de servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no poden, tenir una persona formada, per dedicar-se a l’administració d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic oferim els serveis d’administració de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

Tenim respostes per diverses necessitats en servidors VPS. Ens podem responsabilitzar de la instal·lació i el mateniment, tot i que de vegades el client pot voler únicament que se li instal·li la programació, i sol·licitar suport tècnic quan li calgui. A l’extrem oposat hi ha, el client vol que fins i tot es doni l’assistència a l’usuari final peroblidar-se de tot el servidor dedicat. Des de ServeisTic, també donem resposta a aquesta necessitat, donant la mateixa atenció que li donaríem a l’usuari final igual que si es tractés del nostre client directe.

Les característiques de hardware dels servidors dedicats que es posen a disposició dels nostres clients, depenen de les necessitats del client. Per tant, en projectes petits, es pot utilitzar un sistema més reduït, i si té necessitats més exigents, caldrà que disposi de més nuclis, ram….

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació respecte a la nostra manera de funcionar en el relatiu a treballs de configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Característiques de configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si s’escau).

2. Configuració de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres adaptacions:
IP’s, plans de hosting, adaptació de versions de programari (PHP, MySQL…), instal·lar software del client, configurar actualitzacions …

4. Verificar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per tal de garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Traslladar els serveis al nou servidor:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per acabar la verificació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor dedicat. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es permetrà l’accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el programari del servidor virtual, que han d’utilitzar.

6. Revisió i modificacions finals:
Resulta força habitual que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha indicat anteriorment, o que al responsable li hagi passat per alt demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. si es dóna el cas, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores que s’inclou en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

És freqüent que quan el nou servidor ja s’ha provat, validat per part de la societat i s’ha posat en producció, el client tingui alguna idea d’una nova utilitat, , el temps necessari es restarà de la bossa d’hores de servei tècnic incloses en el servidor dedicat.


Servidors dedicats administrats a Viladecans:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Viladecans:

Allotjament de pàgines web a Viladecans:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. tots els hostings inclouen un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen als espais d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Registrar dominis a Viladecans:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres de dominis des d’un sol espai. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Viladecans:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres usuaris consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Viladecans:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic pàgines i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Viladecans:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diferents dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?