Servei d’allotjament de servidors dedicats administrats SEO, per empreses de Vilalba Sasserra i professionals de serveis d’Internet; pàgines de Vilalba Sasserra

Tant per entitats que necessiten preparar el seu servidor dedicat per disposar de la confidencialitat, seguretat, llibertat i disponibilitat que necessiten per la seva informació. Com per aquelles entitats que es dediquen a serveis relacionats amb cloud, i que han de tenir servidors dedicats o bé VPS (Servidors Virtuals Privats) però no els surt a compte, tenir una persona formada, per dedicar-se a l’administració d’aquests servidors o VPS. A ServeisTic ens podem fer càrrec dels treballs de gestió de servidors dedicats, i el servei d’administració de VPS.

En el relatiu a servidors VPS, a ServeisTic oferim la possibilitat de servei únicament d’instal·lació i que llavors l’usuari es faci e les actualitzacions des del moment de l’entrega. Podent en tot cas sol·licitar el nostre servei per resoldre incidències. Naturalment també ens podem cuidar de l’administració dels servidors VPS, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar també ens podem responsabilitzar de l’atenció i de donar assistència a l’usuari final, com si fos un client propi.

Degut a les diferents necessitats que ens podem trobar, les característiques entre una i altra opció són força diferents. Fins al punt que no es pot donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Tot i això, sí que podem detallar el procés i les característiques principals de la configuració i els serveis que incorpora un servidor configurat per ServeisTic:


Configuració de servidors dedicats:

1. Sistema Operatiu i Panell de Control (si cal).

2. Configuracions de les opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracionsdel servidor:
IP’s, plans d’allotjament, adaptar les versions de software (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del servidor virtual sistema:
Durant les primeres setmanes de funcionament dels serveis, sempre cal fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen adequadament, i alhora es pot millorar la resposta del sistema.

5. Migració dels serveis al nou hosting:
En aquest punt es comencen a consumir hores de manteniment incloses en el servei|l’administració del servidor administrat.
Un cop els serveis han estat provats, i ja per finalitzar la comprovació del bon funcionament dels serveis, és el moment de la migració d’arxius cap al nou servidor virtual. En aquest punt es poden donar diverses incidències. Per tal d’identificar les màximes incidències possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats amb la finalitat de provar tot el programari del servidor virtual, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i darreres adaptacions:
És freqüent que quan ja s’ha entregat el servidor, el client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les funcionalitats restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

Les modificacions d’última hora resulten força habituals, perquè aquest tipus de canvis comporten tot un procés i tenen una evolució, que fa que s’acudeixin noves prestacions en el transcurs de la preparació. Algunes d’aquestes modificacions es voldran incorporar al servidor VPS. També és possible que en aquest punt en que ja està tot validat, es descobreixi que falta algun software. Totes aquestes modificacions es podran aplicar, però el temps es restarà de la bossa d’hores de que es disposa en la contractació de l’equip.


Gestió de servidors dedicats i VPS a Vilalba Sasserra:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques rutinàries de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Solucionar incidències
• Activar serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vilalba Sasserra:

Allotjament de pàgines web a Vilalba Sasserra:

Addicionamement als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els plans d’hospedatge, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu servei d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan explicades als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Registrar dominis a Vilalba Sasserra:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilalba Sasserra:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilalba Sasserra:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vilalba Sasserra:

Pensant en els clients als que els cal allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:

× +info?