Servei de hosting de servidors dedicats administrats per posicionament web, per empreses de Vilanova del Camí i professionals de serveis d’Internet; botigues online de Vilanova del Camí

El públic de servidors dedicats, l’integren fonamentalment entitats, i professionals, que necessiten disposar d’un servidor dedicat en exclusiva, per emmagatzemar qualsevol informació, instal·lar-hi un ERP, allotjar diversos dominis, pàgines web o botigues virtuals. Però en tractar-se d’empreses d’altres sectors, no els hi resulta adequat, ni funcional incorporar una persona per administrar-lo. Resultant la solució més òptima subcontractar l’administració del servidor dedicat de l’empresa.

En aquestes àrees, a ServeisTic podem donar el servei clau en mà per tal que l’usuari es faci el manteniment des del moment de l’entrega. Podent en qualsevol moment sol·licitar el nostre servei en cas de necessitar-lo. Naturalment també ens podem fer càrrec del manteniment dels servidors VPS, en cas que el client ho prefereixi. Per acabar ens podem cuidar de l’atenció tècnica i del suport a l’usuari final, com si fos un client propi.

Per aquests motius, les característiques entre les diferents opcions són molt diferents. I no és possible donar informació genèrica i alhora fiable en el relatiu a preus d’equips.

Tot i això, el que sí que podem facilitar informació sobre operativa en el relatiu a serveis que s’inclouen en la configuració, manteniment i administració de servidors virtuals.


Procés d’instal·lació de servidors VPS:

1. S.O. i Panell de Control (si cal).

2. Configuració de les diferents opcions de seguretat:
Firewall, antivirus, antispam, antirootkit programar els escanejos del sistema, canviar ports sensibles i ocultar-los, configurar còpies de seguretat, activar SSL, configurar la monitorització i avisos de l’estat dels serveis …

3. Altres configuracions:
IP’s, plans de servei, adaptar les versions de programari (PHP, MySQL…), istal·lació del software del client, configurar actualitzacions …

4. Comprovar el funcionament del VPS sistema:
Durant les primeres setmanes després de l’activació dels serveis, és indispensable fer un seguiment de servidors i VPS, per garantir que les funcionalitats s’executen correctament, i alhora optimitzar processos.

5. Migrar els serveis al nou hosting:
En la migració es comencen a consumir hores de manteniment que s’inclouen en el servei|l’administració del servidor VPS.
Un cop els serveis han estat provats, i per finalitzar la comprovació del bon funcionament dels serveis, procedim a la migració de dades cap al nou servidor virtual. En aquest punt ens podem trobar diverses incidències. Per tal d’identificar-ne tantes com sigui possible, es donarà accés al nou servidor a alguns empleats per tal que provin tot el software del servidor VPN, que utilitzen habitualment.

6. Revisió i modificacions finals:
És freqüent que un cop s’ha entregat el servidor, al client necessiti alguna prestació que no s’ha tingut en compte, o bé que el responsable s’hagi oblidat demanar alguna adaptació o bé programació que no s’implementa per defecte. En aquests casos, s’incorporen o bé modifiquen les prestacions restant el temps de la bossa d’hores inclosa en la contractació dels serveis, que el client pot consultar en tot moment des de la seva àrea de client.

En acabar aquesta part, el servei ja està plenament operatiu, i es passa a la següent fase:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Camí:

Quan els serveis ja estan operatius, el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, consisteix en:

Tasques quotidianes de monitorització:

Seguiment en temps real de:

• Missatges de monitorització de serveis

Revisió diària de:
• Càrrega de servidor
• Estat del servei de correu
• Revisió de missatges DMARC amb incidències
• Revisió de missatges retinguts al servidor, i enviament de correus informatius a les adreces amb correus retinguts).

Puntualment:

• Reinstal·lació de servidors i VPS per adaptar a nous Sistemes Operatius o noves versions.

Tasques de manteniment sol·licitades pel client:

• Configuració de nous dominis
• Creació d’adreces de correu
• Adaptació dels espais d’allotjament a requeriments SEO i de seguretat
• Resoldre incidències
• Activació de serveis
• …

Complements a l’administració de servidors i VPS a Vilanova del Camí:

Allotjament de pàgines web a Vilanova del Camí:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Registrar dominis a Vilanova del Camí:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres des d’un sol espai. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilanova del Camí:

A ServeisTic, ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilanova del Camí:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines a Google. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Camí:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

× +info?