Allotjament de pàgines web a mida, amb personalització i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines web a Abrera

Els proveïdors de hosting web, principalment limiten els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de pràcticament totes les tasques que necessita el client, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei generalment no vol fer-se càrrec d’aquestes tasques, i prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de pàgines es va força d’un extrem a l’altre, i si a la primera possibilitat ho donaven tot fàcil, en aquesta opció pràcticament tot està per fer. En tot cas, els servidors poden funcionar… més o menys amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha els backups configurats (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servidor. En resum, per contractar un servei de baix cost, cal saber què s’està fent per no tenir problemes amb el servei.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que proposa ServeisTic per la vostra organització?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als nostres usuaris, alhora que estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les necessitats del projecte, per tal doferir-li, com a mínim pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, assessorant el millor possible a cada consulta:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per gestionar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del pla de hosting de pàgines web i botigues virtuals que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera administrar totes les actuacions que es realitzen des de l’àrea d’usuari. Tot i que si no vol administrar personalment els seus serveis, les adaptacions se li faran des del suport tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar d’algun aspecte de gestió del seu hosting, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que el client tingui la suficient preparació, com per assimilar amb facilitat la formació per efectuar aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita aprendre a configurar les adreces de correu al seu pc. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de fer les modificacions en el servei, o bé que si hi estem interessats, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques a tenir en compte, que faciliten molt la utilització, i fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que a més de fer que les pàgines, o botigues online dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal objectiu és ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només utilitzem, i recomanem el software per servidors web que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per ajudar a que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les característiques de cadascuna de les pàgines o botigues on-line que s’hi allotgin. Així, els usuaris de ServeisTic obtenen un millor posicionament, i també tenen millors garanties de seguretat en el seu hosting i a la seva pàgina o botiga virtual.

A aquestes adaptacions del servei de hosting de dominis per pàgines web o botigues virtuals, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor velocitat d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues carreguin més ràpid.

2. Sistemes amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtre de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per impedir tant la recepció com l’enviament de correus fraudulents. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Revisió periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones diferents dels seus destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga virtual . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Abrera:

Administració de servidors dedicats i VPS a Abrera:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Abrera:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Abrera:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Abrera:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Abrera:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic disposem de paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades als espais d’hospedatge de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


× +info?