Hosting de pàgines SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Artés

En parlar d’allotjament de pàgines web, habitualment el servei s’enfoca des de dues perspectives oposades;

1. Basant el servei en ocupar-se de pràcticament totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El preu és el primer. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

El servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues opcions, a més incorpora alguns elements de valor afegit, que el fan molt més atractiu, i faciliten que les pàgines i botigues on-line tinguin més visibilitat als cercadors:

1. Tots els serveis d’allotjament de pàgines, botigues virtuals i registre de dominis contractats a ServeisTic es poden gestionar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients vol donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si el client vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol responsabilitzar d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui la suficient coneixements tècnics, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per realitzar aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des de suport tècnic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu allotjament, com si necessita aprendre a configurar adreces de correu al seu pc. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les necessitats del client, són aspectes que milloren per la pràctica totalitat dels usuaris. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes en que participem amb el servei d‘allotjament. Per aquest motiu, vetllem especialment de que l’allotjament s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció de la pàgina web o botiga on-line, de manera que és necessari realitzar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

L’adaptació del servei d’allotjament, s’implementa sobre les especificacions inicials del hosting en que s’allotgen els dominis del client, i que són les detallades a continuació:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues virtuals carreguin més ràpid.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol malware del servidor immediatament.

3. Anàlisi de missatges d’e-mail entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per garantir l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Certificació periòdica de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic que s’inclouen en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Artés:

Administració de servidors dedicats i VPS a Artés:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Artés:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Artés:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva pàgina web o botiga on-line. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Artés:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Artés:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic disposem de paquets d’allotjament per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. tots els allotjaments inclouen un extra que els fa molt especials, aquest complement rau en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?