Servei de hosting de botigues virtuals a Avinyó. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan es tracta d’allotjament de pàgines, habitualment el servei es planteja des de dues vessants oposades;

1. Es tracta d’un servei 100% administrat, en el que l’usuari pot fer algunes actualitzacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor facilita unes eines. I amb això el client ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El cost és mínim. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que us proposem des de ServeisTic per al vostre negoci?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que es poden contractar a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, i és que no només permeten els clients s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos encarregar de qualsevol modificació que sol·licitin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que el calgui. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els paquets de hosting de pàgines web i botigues virtuals s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en la personalització del servei de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga virtual:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues online i administració de dominis que es poden contractar a ServeisTic es poden actualitzar des de l’àrea privada. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna tasca, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, a administrar els seus allotjaments. Si el nostre client es vol gestionar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic l’ajudarem, explicant-li com fer cadascuna de les modificacions. I en cas que es tracti d’actualitzacións una mica complexes, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Tenir qui ens ajudi si ens fa falta, i també poder-nos gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques molt interessants, que fan que administrar els recursos esdevingui molt còmode. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels usuaris, i els serveis relacionats estiguin operatius, i funcionin perfectament. La finalitat de ServeisTic és ajudar, ser un dels serveis clau de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el software per servidors de pàgines que ens ofereix més garanties. També personalitzem els allotjaments en funció del que s’hi allotja, per tal que tant en el relatiu a aconseguir un millor posicionament, com en els aspectes de seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. Així, els clients dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina o botiga on-line.

A aquestes adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines web o botigues virtuals, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, que garanteixen la màxima velocitat d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD habituals utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues on-line es vegin més ràpid.

2. Sistemes amb Amavis + rkhunter i altres. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per assegurar l‘autenticitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte es carregui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Avinyó:

Administració de servidors dedicats i VPS a Avinyó:

Si el client té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Avinyó:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Avinyó:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Registrar dominis a Avinyó:

Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Avinyó:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu servei de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per cercadors. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


× +info?