Allotjament de pàgines web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Balenyà

Les empreses d’allotjament web, habitualment limiten els serveis a dues ofertes molt diferents;

1. És un servei totalment gestionat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes modificacions, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol actualització, el més normal és que la transmeti a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és a les antípodes de la primera. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari ha de tenir els coneixements tècnics, o bé la persona per fer-ho. Aquesta opció té avantatges molt interessants; Principalment que és molt econòmic. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que pot oferir ServeisTic per la vostra empresa?

Els paquets de hosting de pàgines web i botigues online que es poden contractar a ServeisTic, són una mica diferents de les opcions més freqüents, perquè no només permeten els clients es gestionin tots els serveis contractats possibles, i si ho volen ens podem fer càrrec de qualsevol modificació que requereixin, o bé explicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que els faci falta. Sempre i quan no resulti excessivament complicat pel seu nivell tècnic. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues online s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació del servei d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell d‘administració per administrar els serveis i productes contractats. Podent donar d’alta, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del servei de hosting de pàgines i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. I d’aquesta manera fer-se càrrec de totes les adaptacions que habitualment es fan des del panell de control del client. Però si prefereix que ens en fem càrrec, les modificacions se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun dels treballs d’administració tècnica del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari disposi de base a nivell tècnic, com per assimilar amb facilitat la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i la vol fer. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si es tracta d’administrar serveis del seu hosting, com si vol aprendre a configurar adreces de correu al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues on-line de ServeisTic, esdevingui realment especial, és l’adaptació de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem estudiar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga.

La personalització del servei d’allotjament, s’implementa a partir de les característiques inicials del servidor en que s’allotgen els serveis contractats, i que són les següents:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema les dades s’entreguen amb molta més agilitat (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cada domini del servidor, per rebre i enviar només missatges procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisió periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb informació sensible (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones que no són els seus destinataris, amb la finalitat de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues online. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinatari inexistent, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte es pugui consultar més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Balenyà:

Administració de servidors dedicats i VPS a Balenyà:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Balenyà:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Balenyà:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Balenyà:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Balenyà:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest extra En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?