Hosting de pàgines a mida, amb adaptació i suport SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Balsareny

En parlar de hosting web, per norma el servei s’enfoca des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer algunes tasques des del panell d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que té com a objectiu el funcionament correcte dels serveis del servidor, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. La segona possibilitat és exactament a l’inrevés. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; Principalment que és molt econòmic. Però l’inconvenient principal també es veu immediatament, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que us proposem per la vostra entitat?

A ServeisTic ens basem en un enfocament diferent dels serveis de hosting de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat possible als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en la personalització dels espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal que tingui més garanties d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, ajudant-lo el millor possible a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues online i registre de dominis oferts per ServeisTic es poden administrar des de al panell de control. Tot i això, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients pretén donar la millor solució possible a totes les tipologies de clients, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic a més, disposa del suport i l’assessorament tècnic que pugui fer-li falta, per qualsevol modificació del servei per la que li calgui suport, i si vol, fins i tot se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació d’adreces, (i si cal, un cop creades la configuració remota als seus ordinadors connectant-nos amb escriptori remot), també ens podem cuidar de migrar de pàgines web, i botigues online, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal apuntar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, de manera que es pugui oblidar de tot el procés de migració del domini fins que s’hagi acabat.

3. Però, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, esdevingui realment especial, és l’adaptació de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines, o botigues dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen permeten que la pàgina web o botiga on-line millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga on-line, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per obtenir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la programació de la pàgina o botiga online.

Els plans de hosting tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats del client. Aquestes característiques són les indicades a continuació:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot contractar en serveis de hosting per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de software maliciós.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, i així evitar una part important del spam.. Utilització de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Certificació mensual de reenviaments de correu fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels seus destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Còpies de seguretat diàries , quinzenals i mensuals (3).

6. Certificat de seguretat SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé incidències de comunicació). Si es detecta correus retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la web o botiga del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic que s’inclouen en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Balsareny:

Administració de servidors dedicats i VPS a Balsareny:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei de hosting. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Balsareny:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Balsareny:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament orgànic tant de web com de botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga on-line , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Balsareny:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Balsareny:

A més dels serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic podem oferir plans d’allotjament per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen una àrea privada per gestionar els serveis . tots els hostings inclouen un extra que els fa molt especials, aquest complement rau en adaptar el seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?