Hosting de pàgines a mida, amb personalització i assessorament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament web a Begues

En el referent a hosting de pàgines, a grans trets tot es limita a que hi hagi dos tipus de servei;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell de control, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament de suport tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. En el relatiu a servei (i preu) en aspectes de hosting de dominis es va d’un extrem a l’altre, i si en l’altra opció ho donaven tot fàcil, en aquesta pràcticament tot s’ha de fer. En tot cas, els servidors poden estar operatius amb una mínima preparació, però cal tenir en compte que per defecte no hi ha configurades les còpies del servidor (i són indispensables), ni la instal·lació i configuració d’elements de seguretat (Antispam, antivirus, configuració del Firewall…), perquè s’han de configurar tenint en compte els paràmetres del servei que es donarà. En resum, cal saber el que es necessita per no tenir problemes amb el servei.


Com és l’allotjament de pàgines web i botigues virtuals que proposem per la vostra entitat?

El servei d’allotjament de pàgines i botigues virtuals de ServeisTic, permet les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements de valor afegit, que el fan molt més interessant, perquè milloren la utilitat de la seva pàgina web o botiga online:

1. Els serveis es gestionen des d’un panell de control, des d’on l’usuari els administra amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot fer tot allò que li calgui amb tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. D’altra banda si el client no vol haver d’entrar a cap pàgina per administrar els serveis, en lloc de fer-se les tasques des del panell de control només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes actualitzacions.

2. Sovint l’usuari es vol fer càrrec ell mateix d’algun dels treballs de gestió del seu servei, però no té prou seguretat per fer-ho. En cas que l’usuari disposi de preparació, com per assimilar fàcilment la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar adreces de correu al seu ordinador. Per fer-ho utilitzem software d’escriptori remot, que se li podrà explicar el que s’ha de fer veient-ho a la seva pantalla.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de totes les tasques necessàries, o que si hi estem interessats, estiguin disposats a ajudar-nos a administrar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues on-line dels clients, i els serveis que les acompanyen estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. La finalitat de ServeisTic és contribuir, ser part dels motius de l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu utilitzem, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que considerem millor. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. Així, els usuaris dels nostres serveis gaudeixen d’un posicionament més destacat, i també tenen millors garanties de seguretat en el servei de hosting i a la seva pàgina web o botiga virtual.

L’adaptació del servei d’allotjament, es fa sobre les característiques inicials del hosting en que s’allotjaran els serveis del client, i que són les següents:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en l’actualitat en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Anàlisis periòdics amb Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per detectar i neutralitzar qualsevol amenaça del servidor immediatament.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que els remitents dels missatges rebuts són els declarats a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de sistemes de filtrat de correus per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisió mensual de redireccions fraudulentes, per evitar que correus amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) arribin a persones diferents dels destinataris, per utilitzar-los de manera fraudulenta.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals i mensuals .

6. Activació de SSL, si l’usuari ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització sol·licitada.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé problemes de comunicació). En cas de que hi hagi missatges retinguts, es verifiquen les dades i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Begues:

Administració de servidors dedicats i VPS a Begues:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Begues:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Begues:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Begues:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Begues:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic destaquen també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?