Servei d’allotjament de botigues online a Calldetenes. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar de hosting de pàgines, habitualment el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. Basant el servei en ocupar-se de pràcticament totes les actualitzacions que necessita el client, al que se li permet administrar alguns elements mo crítics del servidor, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui preocupar-se de l’administració del seu domini, i per estalviar-se ensurts renuncia a aquesta responsabilitat per tal que ho faci el seu proveïdor.

2. A l’altre extrem, hi trobem proveïdors de serveis d’allotjament que ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta de hosting web per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines web. Es tracta d’una opció molt més àgil i pràctica quan s’ha d’aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines contractats, sempre i quan el client tingui els coneixements o de la persona adequada per tal que els serveis contractats funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern que no està disponible, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que proposa ServeisTic per la vostra empresa?

A ServeisTic treballem amb un enfocament diferent de com oferir els serveis d’allotjament de pàgines i botigues on-line, i per aquest motiu, oferim la màxima llibertat als usuaris, però alhora també estem atents a la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on l’usuari els pot gestionar amb total llibertat. Des d’aquest espai el client pot contractar, cancel·lar, o modificar tots els serveis que que tingui a ServeisTic. Per contra si l’usuari no vol haver d’entrar a cap pàgina per gestionar el seu hosting, en lloc de fer-se les modificacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol tasca per la que li faci falta ajuda, i si ho prefereix, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació de bústies, (i si cal, es poden configurar remotament als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines, i botigues on-line, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (és necessari preparar els registres DNS, o fins i tot fer de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Poder disposar d’assistència tècnica, i que el servei d’allotjament s’adapti, són aspectes que fan que sigui molt millor per gairebé tots els clients. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser un col·laborador destacat en l’èxit dels projectes als que ajudem. Per aquest motiu, vetllem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga online, en el referent a SEO, i de seguretat. Són diversos aspectes variables en funció del projecte, i per tant és necessari efectuar algunes adaptacions a tots i cadascun dels allotjaments per tal que en treguin el màxim profit.

A aquestes personalitzacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines o botigues virtuals, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació s’entreguen molt més ràpid (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, escaneig en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per garantir que el remitent de cada correu és el declarat, evitant la major part del spam… Utilització de filtres per certificar l‘autenticitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Verificació periòdica de que no existeixen redireccions fraudulentes.

5. Còpies de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. Panell de control CWP. Tot i això, si l’usuari prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). En cas de detectar que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Calldetenes:

Administració de servidors dedicats i VPS a Calldetenes:

Quan el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Calldetenes:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Calldetenes:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de web com de botigues on-line. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Calldetenes:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Calldetenes:

Complementàriament als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


× +info?