Servei d’allotjament de botigues on-line a Callús. SEO amb adaptacions a les necessitats de cada client, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar de hosting de pàgines web, habitualment el servei es planteja des de dues vessants oposades;

1. És un servei totalment administrat, el client hi port fer algunes adaptacions, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol actualització, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen un servei basat al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. En aquest tipus de hosting el client contracta els serveis l’allotjament de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament de pàgines web. Aquesta és una opció molt més àgil i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament web que ha contractat, però cal que el client disposi dels coneixements tècnics indispensables per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us proposa ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic, l’allotjament de pàgines i botigues on-line permet les dues opcions, a més d’incorporar diversos elements que el fan molt més interessant, perquè aconsegueixen que les pàgines web i botigues on-line millorin el posicionament:

1. A ServeisTic, el client disposa d’un panell de control per gestionar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent contractar, fer el pagament, gestionar les renovacions, cancel·lar, i en definitiva, administrar totes les prestacions del paquet d’allotjament de pàgines web i botigues que hagi donat d’alta, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense necessitar que un tècnic s’encarregui de cap de les adaptacions que es realitzen des del panell de control del client. Tot i que si no vol administrar personalment els seus serveis, les adaptacions se li faran des del suport tècnic.

2. Un altre aspecte destacat del servei d’allotjament que s’ofereix a ServeisTic, és que volem ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix gestionar directament els dominis del seu hosting, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui efectuar. I en cas que calgui, fins i tot li podrem explicar com fer-les des de la pantalla del seu pc amb software d’escriptori remot.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues virtuals de ServeisTic, esdevingui realment inusual, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues dels usuaris. Les personalitzacions que s’apliquen ajuden que la pàgina web o botiga online obtingui un millor posicionament als resultats dels cercadors. I, si el client ho requereix (i ens facilita l’accés a l’administració de la seva pàgina web o botiga online, podrem estudiar els complements que hi han instal·lat, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga virtual.

A les adaptacions del servei d’allotjament de dominis per pàgines o botigues on-line, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, la informació es consulten amb molta més agilitat (facilitant la millora del posicionament de les pàgines a Google).

2. Protecció amb SpamAssassin, ClamAV, rkhunter. La millor combinació, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per tenir la seguretat que els remitents dels missatges rebuts són els que apareixem a les capçaleres, i així evitar una part important del spam.. Configuració de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per verificar que al domini de l’usuari no hi ha redireccions de fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades set durant la darrera setmana, cada 15 dies, i els darrers mesos.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues online. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. Inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Tot i això, si el client prefereix un altre panell de control, caldrà que ho indiqui, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). En cas de detectar correus retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis d‘allotjament, per aconseguir que la pàgina o botiga del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en la contractació i renovació anual dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Callús:

Administració de servidors dedicats i VPS a Callús:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Callús:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Callús:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Callús:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Callús:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets de hosting de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu pla d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles de hosting web i servidors.

Més informació:


× +info?