Allotjament de projectes on-line a mida, amb personalització i acompanyament SEO i de seguretat, per millorar el posicionament de pàgines a Campins

Les empreses d’allotjament web, bàsicament limiten els serveis a dues filosofies de servei molt diferents;

1. En aquest servei habitualment l’usuari es pot fer tasques des de la seva àrea d’administració, però normalment, la major part les acaba realitzant el departament tècnic. En tot cas es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament correcte de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, el més normal és que se li denegui.

2. A l’altre extrem, els proveïdors d’allotjament ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament de mitjans tecnològics. El client contracta l’allotjament de pàgines per Internet, i es pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu allotjament web. Es tracta d’una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis d’allotjament de pàgines web contractats, però cal que el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin sense necessitar un assessorament tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és el hosting de pàgines i botigues on-line que us proposa ServeisTic per al vostre negoci?

Els plans d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions més freqüents, perquè a més de permetre que els usuaris es gestionin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem encarregar de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que el calgui. Sempre i quan no resulti possible, en funció del seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues on-line s’hi inclouen diversos serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. A ServeisTic, l’usuari disposa d’un panell de control des d’on pot administrar els serveis i productes que té a la seva disposició. Podent donar d’alta, pagar, renovar, cancel·lar, i en definitiva, gestionar tots els serveis del pla de hosting de pàgines i botigues on-line que hagi contractat, ja sigui per Internet, o per telèfon. I d’aquesta manera encarregar-se de totes les modificacions que es poden efectuar des de l’àrea privada. Tot i que si prefereix que ens en fem càrrec, les adaptacions se li poden realitzar des del departament tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei de hosting de ServeisTic, és que volem ajudar els nostres clients, per tal que es puguin administrar els seus dominis. Si el nostre client es vol administrar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques mínimes, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de la pantalla del seu pc amb un programa d’escriptori remot.

3. Però, el que fa que el servei de hosting de pàgines, i botigues on-line de ServeisTic, sigui realment especial, és la personalització de les característiques del servei d’allotjament web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Aquestes adaptacions converteixen el servei de hosting de pàgines en un servei SEO, perquè permeten que la pàgina o botiga online millori el posicionament als resultats dels cercadors. I, si l’usuari ho requereix (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga online, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li millores que no es poden realitzar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina web o botiga virtual.

A aquestes adaptacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines web o botigues, cal afegir-hi les característiques i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, l’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per serveis estàndard.

2. Escut permanent amb la combinació Amavis (ClamAV+Spamassassin): antivirus, antispam i amb l’antirootkit rkhunter, entre altres, per identificar i eliminar qualsevol infecció del servidor immediatament.

3. Filtrat SPF, DKIM i DMARC configurats per cada domini, per tenir la seguretat que el remitent de cada correu és el declarat, evitant la major part del spam… Configuració de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (ja siguin enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de il·lícites.

5. Còpies de seguretat remotes diàries (7), quinzenals (2) i mensuals (3).

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés a l’administració. S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el correu, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una bústia operativa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina o botiga virtual del projecte es pugui consultar amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de suport tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Campins:

Administració de servidors dedicats i VPS a Campins:

Si l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Campins:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Campins:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga on-line. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Campins:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Campins:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament web, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu pla d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga on-line per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:


× +info?