Allotjament de projectes on-line SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Canovelles

Els proveïdors de hosting web, bàsicament enfoquen els serveis a dues opcions molt diferents;

1. És un servei en el que habitualment l’usuari es pot fer tasques des del panell d’administració, però normalment, en el dia a dia les acaba realitzant el departament tècnic. Es tracta d’un servei que es limita a garantir el funcionament de l’allotjament, però si al client li cal que es faci alguna adaptació especial, habitualment se li denegui.

2. La segona opció és a les antípodes de la primera. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; El preu és el primer. Però l’inconvenient principal també és molt evident, perquè el suport tècnic és molt limitat o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei d’allotjament de pàgines i botigues online que proposem per al vostre projecte?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual dels serveis d’allotjament de pàgines i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als nostres usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. Aquest valor afegit, consisteix en l’adaptació dels espais d’allotjament, a les necessitats dela pàgina, per tal de que tingui, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Els serveis contractats es gestionen des d’una àrea d’administració, des d’on el client els gestiona amb total llibertat. Des d’aquesta àrea el client pot contractar, donar de baixa, o modificar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. Per contra si el client ho prefereix, en lloc de fer-se les actuacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb nosaltres per telèfon, enviar-nos un formulari o bé un email, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes adaptacions.

2. D’altra banda, si l’usuari es vol fer càrrec d’algun aspecte de gestió del seu allotjament, però no sap com fer-ho. En cas que el client tingui la suficient coneixements tècnics, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per efectuar aquest tipus de tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des de suport tècnic li donarem les explicacions necessàries. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si necessita configurar les adreces de correu al seu equip. Per fer-ho utilitzem programes d’escriptori remot, de manera que se li podrà explicar el que s’ha de fer mentre ho veu directament a la seva pantalla.

3. La comoditat, i que el servei s’amotlli a les preferències, són aspectes fan que resulti molt més amigable, i agradable d’administrar per part del responsable. Però l’autèntic objectiu de ServeisTic és ser una part important en l’èxit dels projectes dels nostres usuaris. Per aquest motiu, ens preocupem especialment de que el hosting s’adapti a les necessitats de la pàgina web o botiga, en les característiques SEO, i de seguretat. Es tracta d’aspectes variables en funció de la pàgina o botiga on-line, de manera que és indispensable aplicar algunes adaptacions a tots i cadascun dels hostings per satisfer-les al màxim.

A les personalitzacions dels serveis d’allotjament de dominis per pàgines o botigues, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament d’informació més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis de hosting. Aquest sistema fa que les pàgines o botigues es vegin més ràpid.

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar la presència de virus o malware.

3. Filtre de missatges entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de filtres per certificar la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, i 7 diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li instal·lem. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic confiem en el panell de control CWP. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell de control, caldrà que ho sol·liciti, i se li facilitarà la proposta corresponent a la personalització.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé incidències de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun correu retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i resoldre la incidència.

9. Mitigar d’ atacs DDOS per tal que no es produeixin errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la pàgina web o botiga on-line del projecte es mostri més ràpidament des de tot el món.

11. Hores de suport tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Canovelles:

Administració de servidors dedicats i VPS a Canovelles:

Pensant en els clients que necessiten allotjar diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , es tracta d’un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Canovelles:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els complements i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats poden consistir en enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Canovelles:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Canovelles:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des de la mateixa pàgina. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Canovelles:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de dominis, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement es basa en adaptar el seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?