Hosting de pàgines web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Cànoves i Samalús

En parlar d’allotjament de pàgines, habitualment el servei es planteja des de dues vessants oposades;

1. És un servei totalment gestionat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes tasques, tot i que el més normal és que no se’n faci càrrec, i en el moment que ha de fer qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I a partir d’aquí l’usuari s’ha d’espavilar. Aquesta opció té avantatges molt evidents; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també criden l’atenció, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo “ASAP!”, i sense ajuda, ni la seguretat que dóna tenir algú que indiqui el motiu i la solució del que està passant.


Quin servei de hosting de pàgines i botigues online que proposem des de ServeisTic per al vostre projecte?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual dels serveis de hosting de pàgines i botigues virtuals, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, però alhora també vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis de hosting que es poden contractar habitualment, és que personalitzem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela iniciativa, per tal que tingui més oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. A ServeisTic, el client disposa d‘àrea privada per administrar els serveis i productes contractats. Podent contractar, pagar, renovar, cancel·lar, i en definitiva, administrar tots els serveis del servei de hosting de pàgines web i botigues virtuals que hagi contractat, ja sigui personalment, o per telèfon. Sense necessitar que cap tècnic hagi de fer cap de les actuacions que habitualment es realitzen des del panell de control del client. Però si prefereix que ens en fem càrrec, aquestes tasques se li poden realitzar des del suport tècnic.

2. Un altre dels aspectes que destaquen del servei d’allotjament de ServeisTic, és la predisposició a ajudar els nostres usuaris, per tal que es puguin administrar els seus dominis. Si el nostre client prefereix administrar directament els serveis del seu allotjament, i sempre i quan tingui les nocions tècniques indispensables, des del departament tècnic el podrem ajudar, explicant-li els diferents processos de les accions que vulgui realitzar. I en cas que faci falta, fins i tot li podrem facilitar aquesta formació des de seva pròpia pantalla, amb un programa d’escriptori remot.

3. Que hi hagi qui es cuidi de totes les tasques necessàries, o bé que si volem aprendre, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques per valorar, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt més amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues virtuals dels usuaris, i els serveis que les acompanyen funcionin, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal objectiu és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que considerem millor. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat possible a les necessitats de cadascuna de les pàgines web o botigues virtuals que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis obtenen un posicionament més destacat, i més garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga online.

Els plans d’allotjament tenen unes especificacions bàsiques, a partir de les quals es duen a terme les adaptacions en funció de les necessitats de l’usuari. A continuació detallem les més rellevants:

1. Emmagatzematge de dades en discs durs SSD NVMe, millor rapidesa d’accés i enviament de dades més ràpid que els sistemes HDD i SSD estàndard utilitzats per la majoria de serveis d’allotjament. Aquest sistema fa que les pàgines web o botigues virtuals carreguin més ràpid.

2. Sistemes amb l’Antispam SpamAssassin, l’Antivirus ClamAV i l’Antirootkit rkhunter. Una combinació òptima per garantir la seguretat al sistema en temps real, i amb anàlisis periòdics del servidor.

3. Filtrat de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cadascun dels dominis, per impedir la recepció i l’enviament de correus fraudulents. Utilització de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu (tant enviats o rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar rebre correus de suplantació d’identitat.

4. Revisió periòdica de reenviaments de missatges fraudulents, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) siguin reenviats a persones que no són els destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup amb 3 còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activació de SSL, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic preferim utilitzar el panell de control CWP Control Web Panel. Tot i això, si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé incidències de comunicació). En cas de que hi hagi alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o contactar amb el destinatari per demanar-li que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar i resoldre la incidència.

9. Mitigació d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Content Delivery Network) inclosa als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga online del projecte respongui més ràpidament des de tot el món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Cànoves i Samalús:

Administració de servidors dedicats i VPS a Cànoves i Samalús:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cànoves i Samalús:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cànoves i Samalús:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Cànoves i Samalús:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cànoves i Samalús:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els plans de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra rau en adaptar el seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?