Allotjament de projectes web SEO adaptat, segons les característiques del projecte, amb assessorament per millorar el posicionament i la seguretat a Cardedeu

Quan es tracta d’allotjament web, habitualment el servei es planteja des de dues vessants molt diferents;

1. És un servei que es basa en fer-se càrrec de pràcticament totes les actualitzacions que l’usuari pot necessitar, al que se li permet gestionar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i poca cosa més, perquè quan es contracta aquest tipus de servei el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec de l’administració del seu domini, i prefereix que se’n faci càrrec el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor es limita a facilitar unes eines. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt evidents; El cost és mínim. Per l’altre cantó hi ha inconvenients que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que indiqui el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues online que pot oferir ServeisTic per al vostre negoci?

Els paquets d’allotjament de pàgines i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, van més enllà de les opcions estàndard, i és que no només permeten els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen ens podem encarregar d’aplicar les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als clients que ho demanin com poden fer allò que necessitin. En cas que no resulti excessivament complicat pel seu nivell de coneixements tècnics. A més, en els plans de hosting de pàgines web i botigues on-line s’hi inclouen serveis de valor afegit, consistents en l‘adaptació de l’espai d’allotjament per incrementar les oportunitats d’èxit del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina web o botiga online:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues on-line i administració de dominis oferts per ServeisTic es poden actualitzar des de al panell de control. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres clients intenta fer els possibles per donar la millor solució possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, en cas que l’usuari ho prefereixi, només ha de contactar amb nosaltres, i farem per ell les tasques que requereixi.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que en un moment donat pugui necessitar, per fer qualsevol tasca per la que li faci falta ajuda, i si vol, tambe se li poden fer aquestes tasques, que entre altres inclouen la creació de bústies de correu, (i si cal, les podem configurar remotament als seus pc’s connectant-nos amb escriptori remot), així com la migració de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei d’allotjament web, a més de (si cal editar els registres DNS, o fins i tot podem fer-nos càrrec de la mediació amb l’actual proveïdor, per tal que es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Que hi hagi qui es faci càrrec de totes les tasques necessàries, o bé que si volem aprendre, ens ajudin a utilitzar els serveis disponibles al servidor, són dues característiques molt interessants, que fan que el servei esdevingui molt amigable. Però l’autèntic valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines web, o botigues dels clients, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. La finalitat de ServeisTic és ajudar, ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu no només fem servir, i recomanem el panell de control de servidors de pàgines que ens genera més confiança. A més, personalitzem alguns aspectes del hosting, per tal que tant en el relatiu a posicionament, com en el relatiu a seguretat, l’allotjament sigui el més adequat a les característiques de les pàgines web o botigues que s’hi allotgin. Així, els usuaris de ServeisTic gaudeixen d’un millor posicionament, i també tenen més garanties de seguretat en el seu allotjament i a la seva pàgina o botiga online.

L’adaptació del servei de hosting, es fa a partir de les característiques inicials del servei en que s’allotjaran els serveis contractats, i que són les detallades a continuació:

1. Discs durs M.2 NVMe, les dades es consulten amb més velocitat (millorant el posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Protecció amb Antispam, Antivirus, Antirootkit. La millor combinació, i amb escanejos periòdics del servidor.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, configurats per a cadascun dels dominis, per rebre i enviar únicament correus procedents de l’emissor declarat a les capçaleres. Configuració de sistemes de filtrat de missatges per certificar la legitimitat dels remitents dels missatges (ja siguin enviats com rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Certificació periòdica de redireccions fraudulentes, per evitar que missatges amb contingut confidencial (generalment factures, pressupostos…) puguin arribar a persones diferents dels destinataris, per de donar-hi un ús fraudulent.

5. Backup amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Certificat SSL disponible, si el client ho vol, li podem instal·lar. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració de la pàgina o botiga on-line . S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si l’usuari vol utilitzar un altre panell d’administració, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Diàriament es revisen els correus que no s’han pogut entregar, i han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (adreces errònies, o bé errors de comunicació). Si es detecta missatges retinguts, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu operativa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari i així esbrinar i solucionar la incidència.

9. Resistència a atacs DDOS per evitar denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis de hosting, per facilitar que la web o botiga on-line del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Cardedeu:

Administració de servidors dedicats i VPS a Cardedeu:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines web amb diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa societat o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Cardedeu:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir plugins i la programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cardedeu:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues online. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Registrar dominis a Cardedeu:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cardedeu:

A més dels serveis detallats en aquest apartat. A ServeisTic tenim plans de hosting per un gran ventall de necessitats, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


× +info?