Servei d’allotjament de botigues on-line a Castelldefels. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i acompanyament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

Quan ens referim a hosting de pàgines, l’habitual és escollir entre dos tipus de servei;

1. Es tracta d’un servei totalment administrat pel departament tècnic, el client hi port fer algunes tasques, tot i que habitualment no se’n faci càrrec, i quan necessita qualsevol cosa, el més normal és que la comuniqui a l’administrador del servei per tal que la faci.

2. A l’altre extrem, els proveïdors hosting ofereixen serveis que es basen al 100% en el desplegament tecnològic. En aquest tipus d‘allotjament el client contracta de hosting de pàgines per Internet, i pot (en realitat s’ha d’)administrar ell tots els serveis del seu paquet d’allotjament de pàgines. Aquesta és una opció molt més ràpida i pràctica per aplicar qualsevol modificació als serveis de hosting de pàgines web contractats, sempre i quan el client disposi dels coneixements o de la persona adequada per tal que els allotjaments i dominis funcionin adequadament sense necessitar un suport tècnic extern del que no disposen, o bé amb molt poca ajuda de col·laboradors.


Com és l’allotjament de pàgines i botigues virtuals que us proposem per al vostre negoci?

Els paquets d’allotjament de pàgines web i botigues on-line que s’ofereixen a ServeisTic, són una mica diferents de les opcions estàndard, perquè no només permeten els usuaris s’administrin tots els recursos possibles, i si ho volen poder-nos fer càrrec de les actualitzacions del servei que requereixin, o bé indicar als usuaris que ho demanin com poden fer allò que el calgui. En cas que no sigui possible, en funció del seu nivell tècnic. A més, en els plans d’allotjament de pàgines i botigues online s’hi inclouen serveis molt útils per maximitzar l’aprofitament de les iniciatives, consistents en la personalització de l’espai de hosting per incrementar la visibilitat del projecte als cercadors, i la seguretat de la pàgina o botiga virtual:

1. Els serveis es gestionen des d’un panell de control, des d’on l’usuari els administra amb total llibertat. Des d’aquest espai l’usuari pot contractar, donar de baixa, o modificar tots els serveis que hagi contractat a ServeisTic. D’altra banda si l’usuari vol donar d’alta els serveis sense haver de tocar res, en lloc de fer-se les adaptacions des de l’àrea privada només ha de contactar amb el suport tècnic per telèfon, ens pot enviar un formulari o bé correu electrònic, i des del servei tècnic ens farem càrrec d’aquestes accions.

2. L’usuari de ServeisTic també disposa del suport i la col·laboració tècnica que pugui necessitar, per fer qualsevol modificació del servei per la que li calgui suport, i si vol, tambe ens podem fer càrrec d’aquestes tasques, que inclouen la creació d’adreces, (i si cal, la configuració remota als seus equips mitjançant connexió amb escriptori remot), també ens podem fer càrrec de migrar de pàgines web, i botigues, cap al nostre servei de hosting web, a més de (si cal preparar els registres DNS, o fins i tot exercir de mediadors amb l’actual proveïdor, de manera que el client es pugui oblidar de tot el procés de migració.

3. Que disposem del suport tècnic si ens fa falta, i alhora, tenir la possibilitat de gestionar els serveis com ens agradi més, són dues característiques molt interessants, que faciliten molt la utilització, i fan que el servei esdevingui molt còmode. Però el principal valor afegit de ServeisTic, és que no ens limitem a que les pàgines, o botigues on-line dels clients, així com els serveis relacionats estiguin operatius, i ho facin satisfactòriament. El nostre principal compromís és ser un dels elements que facilitin l’èxit dels nostres usuaris. Per aquest motiu fem servir, i recomanem el sistema operatiu per servidors web que ens ofereix més garanties. A més, personalitzem alguns aspectes de l’allotjament, per tal que tant en el relatiu a SEO, com en els aspectes de seguretat, el hosting sigui el més adequat possible a les característiques de les pàgines o botigues online que s’hi allotgin. D’aquesta manera, els clients dels nostres serveis obtenen un millor posicionament, i millors garanties de seguretat en el servei d’allotjament i a la seva pàgina web o botiga virtual.

A aquestes adaptacions dels serveis de hosting de dominis per pàgines web o botigues online, cal afegir-hi les configuracions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Discs durs M.2 NVMe, gràcies a aquest sistema la informació es consulten molt més ràpid (facilitant la millora del posicionament de les pàgines als cercadors).

2. Antispam, antivirus, antirootkit, anàlisi en temps real, i diverses utilitats d’escaneig del sistema que, s’executen periòdicament per detectar infeccions de virus o malware.

3. filtratge de correus amb SPF, DKIM i DMARC configurats per a cadascun dels dominis, per garantir que els emissors dels correus rebuts són els declarats a les capçaleres, evitant d’aquesta manera, una quantitat de spam considerable.. Configuració de filtres per assegurar la legitimitat dels remitents dels missatges de correu electrònic (ja siguin enviats o rebuts), amb elsprotocols SPF, DKIM, DMARC per evitar el trànsit de correus fraudulents.

4. Revisar mensualment per certificar que al domini del client no hi ha redireccions de correu fraudulentes.

5. Còpies Backup de seguretat programades la darrera setmana, una cada 15 dies, i els darrers tres mesos.

6. Activar SSL, si el client ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines o botigues virtuals. Per fer-ho caldrà que ens faciliti l’accés . S’hi inclou l’activació del servei SSL, i del filtre HSTS.

7. Per defecte l’allotjament s’ofereix en panell de control CWP Control Web Panel. Si el client prefereix un altre panell d’administració, només cal que ho sol·liciti, i se li facilitarà la informació corresponent a la personalització.

8. Diàriament es revisen els correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (destinataris erronis, o bé errors de comunicació). Si es detecta alguna incidència, s’estudien els motius i es notifica al client, indicant-li la causa per tal que pugui reenviar els correus, o trucar al destinatari per tal que li faciliti una adreça de correu activa, o bé demanant un contacte per amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujament d’ atacs DDOS per evitar errors de servidor a usuaris humans durant un atac DDOS.

10. Servei de CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclòs als serveis de hosting, per aconseguir que la pàgina web o botiga del projecte respongui més ràpidament des de qualsevol lloc del món.

11. Hores de assistència tècnica incloses en les contractacions i les renovacions dels serveis d‘allotjament.


Complements al hosting de pàgines web a Castelldefels:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castelldefels:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castelldefels:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castelldefels:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Registrar dominis a Castelldefels:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castelldefels:

Complementàriament als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets de hosting de de dominis i pàgines web, tots ells inclouen àrea d’administració per gestionar els serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


× +info?