Servei d’allotjament de botigues virtuals a Castellfollit del Boix. SEO adaptat a les necessitats de cada usuari, suport, assistència i assessorament tècnic per posicionar millor les pàgines web, i millorar-ne la seguretat.

En parlar d’allotjament web, habitualment el servei s’enfoca des de dues vessants oposades;

1. Basant el servei en fer-se càrrec de gairebé totes les tasques que necessita el client, al que se li permet gestionar alguns serveis, com el correu, accedir a l’espai per FTP, i en realitat poca cosa més, perquè qui contracta aquests serveis el més habitual és que no vulgui fer-se càrrec d’aquestes tasques, i per estalviar-se ensurts prefereix que ho faci el seu proveïdor.

2. La segona possibilitat és l’oposada. El proveïdor facilita un espai, uns recursos, i de vegades uns manuals. I amb això l’usuari ja pot desenvolupar el seu projecte. Aquesta opció té avantatges molt interessants; I és que en no tenir suport, i contractar únicament recursos, resulta molt econòmic. Per l’altre cantó hi ha desavantatges que també cal tenir en compte, perquè el suport tècnic és pràcticament inexistent o nul. I si hi ha qualsevol imprevist, el client s’ha d’espavilar per solucionar-lo immediatament, i sense ajuda, ni la seguretat de tenir algú que pugui assenyalar el motiu i la solució de la incidència.


Quin servei de hosting de pàgines web i botigues online que us proposem des de ServeisTic per la vostra iniciativa?

A ServeisTic tenim un enfocament poc usual de com oferir els serveis de hosting de pàgines web i botigues online, i per aquest motiu, per nosaltres és prioritari oferir la màxima llibertat als usuaris, alhora que vetllem per la seguretat, i l’èxit dels seus projectes. El que ens diferencia dels serveis d’allotjament que es poden contractar habitualment, és que adaptem els espais d’allotjament, a les caracterítiques dela pàgina, per tal que tingui les màximes oportunitats d’èxit, pel que fa al servidor. I acompanyar aquest interès, amb el suport i assessorament més adequat a cada consulta:

1. Tots els serveis de hosting de pàgines web, botigues i registre de dominis que dóna ServeisTic es poden administrar des de l’àrea d’administració. De tota manera, el plantejament del servei que oferim des de ServeisTic als nostres usuaris intenta fer els possibles per donar la millor resposta possible a totes les tipologies d’usuaris, i per aquest motiu, si l’usuari vol que ens fen càrrec d’alguna modificació, només ha de demanar-nos el que li calgui, i farem per ell les tasques que sol·liciti.

2. Sovint l’usuari es vol responsabilitzar ell mateix d’algun dels treballs de gestió del seu servei, però no sap com fer-ho. En cas que l’usuari disposi de formació tècnica, com per assimilar sense haver de dedicar un temps excessiu a la formació per dur a terme aquestes tasques amb garanties, i a més l’interès per fer-la. Des del departament de suport de ServeisTic l’ajudarem. Tant si vol administrar el seus serveis de hosting, com si vol configurar adreces de correu electrònic al seu pc. Amb aquesta finalitat, podem ajudar-lo utilitzant software d’escriptori remot, de manera que permeten mostrar el procés de cada modificació del hosting a la pantalla de l’usuari que ho ha d’aprendre.

3. Tot i que la llibertat, i l’assistència tècnica són molt útils, el que fa que el servei d’allotjament de pàgines web, i botigues online de ServeisTic, esdevingui realment poc habitual, és la personalització de les característiques del servei de hosting web, a les necessitats de posicionament i seguretat de les pàgines web, o botigues virtuals dels clients. Les personalitzacions que s’apliquen faciliten que la pàgina web o botiga virtual millori el posicionament als resultats de cerca a Google. I, si l’usuari ho sol·licita (i ens permet accedir a l’administració de la seva pàgina o botiga virtual, podrem revisar els plugins que utilitza, i proposar-li adaptacions per aconseguir un millor posicionament, que no es poden aplicar des del servidor, sinó que s’han d’incorporar a la pròpia pàgina o botiga virtual.

A aquestes adaptacions del servei de hosting de dominis per pàgines web o botigues online, cal afegir-hi les especificacions i serveis bàsics que s’inclouen per defecte en tots els serveis d’allotjament de pàgines web oferts per ServeisTic:

1. Disc dur SSD M.2 NVMe, el sistema d’emmagatzematge més ràpid que es pot tenir en serveis d’allotjament per públic estàndard.

2. Antispam, antivirus, antirootkit; ClamAV, SpamAssassin, rkhunter, escaneig en temps real, i escanejos complets diaris o setmanals de tot el sistema per detectar infeccions de virus o malware.

3. Anàlisi de correus entrants i sortints amb SPF, DKIM i DMARC, a cada domini del servidor, per rebre i enviar només correus procedents de l’emissor declarat. Utilització de filtres per garantir la legitimitat dels remitents dels correus (tant enviats com rebuts), amb protocols SPF, DKIM, DMARC per evitar enviar correus fraudulents.

4. Certificació mensual de que no existeixen redireccions de missatges de correu fraudulentes.

5. Backup remot amb còpies mensuals, còpies quinzenals, diàries.

6. Activar SSL, si l’usuari ho vol, li podem fer la instal·lació en pàgines web o botigues on-line. Per fer-ho necessitarem accedir a l’administració del projecte. S’hi inclou l’activació del servei, i del filtre HTTP Strict Transport Security (HSTS).

7. A ServeisTic considerem que la millor opció és el panell de control CWP. Tot i això, si el client vol utilitzar un altre panell de control, només cal que ho indiqui, i es valorarà la possibilitat.

8. Revisió diària de correus que han quedat retinguts al servidor per diversos motius; (bústies mal escrites, o bé problemes de comunicació). Si es detecta que hi hagi algun missatge retingut, s’estudien els motius i es notifica al client, incloent el motiu per tal que pugui tornar a enviar el missatge, o contactar amb el destinatari per tal que li faciliti una bústia activa, o bé permetre’ns contactar amb el destinatari per esbrinar els motius i solucionar la incidència.

9. Alleujar atacs DDOS per tal que no es produeixin denegacions de servei a usuaris legítims durant un atac DDOS.

10. CDN (Xarxes d’entrega de continguts) inclosa als serveis d‘allotjament, per facilitar que la web o botiga online del projecte es carregui amb més agilitat des de qualsevol lloc del món.

11. Diverses hores de servei tècnic incloses en la contractació i renovació anual dels serveis de hosting.


Complements al hosting de pàgines web a Castellfollit del Boix:

Administració de servidors dedicats i VPS a Castellfollit del Boix:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Castellfollit del Boix:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellfollit del Boix:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem facilitar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Registrar dominis a Castellfollit del Boix:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellfollit del Boix:

Addicionamement als serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest extra consisteix en adaptar el seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga on-line per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


× +info?